fransızca günlük konuşmalar

2013-09-11 02:03:00

Evet: Oui Hayır: Non Merhaba: Bonjour İyi akşamlar: Bonsoir İyi geceler: Bonne nuit Hoşçakal: Au revoir İyi günler: Bonne journée Lütfen: S’il vous plaît / S’il te plaît Teşekkürler: Merci. Önemli değil: De rien / Je vous en prie / Je t’en prie Özür dilerim: Pardon / Je suis désolé / Je suis désolée Kim?: Qui ? Ne?: Quoi ? Nerede?: Où ? Nerede oturuyorsun?: Tu habites où? Neden?: Pourquoi ? Adın nedir?: Comment vous appelez-vous ? / Comment t’appelles-tu ? Çünkü: Parce que Nasıl?: Comment ? Ne kadar?: Combien ? Anlamıyorum: Je ne comprends pas. Anlamadım: Je n’ai pas compris. Evet, anlıyorum: Oui/Si, je comprends. Yardım edin!: Au secours !! Bana yardım edebilir misiniz?: Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? / Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît ? / Peux-tu m’aider s’il te plaît ? / Pourrais-tu m’aider s’il te plaît Tuvalet nerede?: Où sont les toilettes ? Türkçe konuşabiliyor musun?: Parlez-vous turc ? Fransızca konuşamıyorum: Je ne parle pas français. Bilmiyorum: Je ne sais pas. Biliyorum: Je sais. Karnım aç: J’ai faim. Nasılsın?: Comment allez-vous? / Ça va? / Comment ça va ? (Çok) İyiyim: Je vais (très) bien / Ça va (très) bien / Tout va (très) bien (Çok) Kötüyüm: Je vais (très) mal / Ça va (très) mal / Tout va (très) mal (evli) kadın: madame/okunuşu: madam (bekar) kadın: mademoiselle/okunuşu: madmazel... Devamı

fransızca da günler ve aylar

2013-09-11 01:58:00

Gün - Jour Pazartesi - lundi Salı - mardi Çarşamba - mercredi Perşembe - jeudi Cuma - vendredi Cumartesi - samedi Pazar - dimanche Hafta - Semaine Ay - Mois Ocak - janvier Şubat - février Mart - mars Nisan - avril Mayıs - mai Haziran - juin Temmuz - Juillet Ağustos - août Eylül - septembre Ekim - octobre Kasım - novembre Aralık - décembre Yıl - An, Année Mevsimler - Saisons İlkbahar - printemps Yaz - été Sonbahar - automne Kış - hiver Diğer Bugün - Aujourd’hui Dün - Hier Yarın - Demain Devamı

fransızca da sayılar

2013-09-11 01:57:00

0 - zéro 1 - un(e) 2 - deux 3 - trois 4 - quatre 5 - cinq 6 - six 7 - sept 8 - huit 9 - neuf 10 - dix 11 - onze 12 - douze 13 - treize 14 - quatorze 15 - quinze 16 - seize 17 - dix-sept 18 - dix-huit 19 - dix-neuf 20 - vingts 21 - vingt-et-un 30 - trente 31 - trente-et-un 40 - quarante 50 - cinquante 60 - soixante 70 - soixante-dix 71 - soixante-onze 72 - soixante-douze 73 - soixante-treize 74 - soixante-quatorze 80 - quatre-vingts 85 - quatre-vingt-cinq 90 - quatre-vingt-dix 95 - quatre-vingt-quinze 100 - cent 1.000 - mille 10.000 - dix-mille 1.000.000 - million Devamı

2013-09-11 01:36:00

Fransız dilinde üç grup fiil vardır: Birinci grup fiiller: -ER mastar ekiyle biterler. ( aimer, parler, rentrer v.b) Bu fiil grubunun iki istisnası ” aller ve envoyer” fiilleridir. Bu fiiller hariç birinci grubun bütün fiilleri kurallıdır. ‹kinci grup fiiller: -IR mastar ekiyle biten ve participe présent ‘ı -issant ekini alan fiiller ikinci grubu teflkil ederler. ( finir, choisir, remplir v.b.) Üçüncü grup fiiller: -RE, -OIR, -IR mastar ekleriyle biten fiiller ile ” aller ve envoyer” fiilleri bu gruba girerler. ( battre, comprendre, recevoir, vouloir, tenir v.b). Bunlara düzensiz ya da çekimleri kurallara bağlı olmayan fiiller de denir. LA PERSONNE DANS LES VERBES ( Fiillerde flahıs) Fiillerde altı flahıs vardır: LES VERBES AUXILIAIRES ( Yardımcı fiiller) Fransızca’da yardımcı fiil olarak adlandırılan iki fiil vardır: 1- Avoir 2- Être Bu iki yardımcı fiil diğer fiillerin geçmifl zaman çekimlerine yardımcı olurlar. Bileflik zamanlarda fiillere zaman yönünden anlam kazandırırlar. J’ai vu deux fois le film Vizontele Tuuba. ( Vizontele Tuuba filmini iki kez seyrettim.) Je Ben Tu Sen Il(elle) O Nous Biz Vous Siz Ils(elles) Onlar “O” anlamına gelen zamir yerini tuttuğu isim masculin (eril) singulier ( tekil) ise “il”, féminin (dişil) singulier ( tekil ) ise “elle” olarak yazılır. “Onlar” anlamına gelen zamir de masculin (eril) pluriel (çoğul) ise “ils”, féminin (dişil) pluriel (çoğul) ise “elles” fleklinde yazılır. 4 LE PART‹C‹PE PASSÉ “ Participe passé ” fiilin sıfat fiil fleklidir. Bir yardımcı fiil ( avoir veya être ) yoluyla yapılan zamanlarda, yardımcı ... Devamı